پښـــتـــــو او دری سایــټونــه

سایت های سياسی وچپ
۱-  پیام وطن

۲-پيام ((دوطن ګوند

 دغړو دانسجام دلنډ

 مهاله تشکیلاتو سایټ))

آينده

مهر
اصالت
 مشعل  
 آريايي
سپيده د م
د لمر رنا

عصر جديد

شعله جاويد

آژانس  های خبرى

آژانس خبرى باختر
آژانس خبرى پژواك

خبرگزاري صداي افغان

آژانس خبر رسانی هندوکش

اخبار آر يانا نت

اخبار کابل پرس

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

پندار
پیمان ملی
خاوران
روزنامه چراغ
هفته نامه مجاهد
جاویدان
اخبار هرات
اریانا نت
٢٨-اسد
جوانان بیدار
سلام وطندار
بینوا
مـــلـــی تـــــــــړون
خپله پشتو
ترقی

دیدگاه

سرنوشت

آزمون ملی

افغا ن اسمائی
ژواک
پیام مجاهد
هیواد
جنبش
فردا
جرګه
سپیده دم
ماهنامه نی
اميد وطن
فریاد
زندگي
گفتمان
كابل نات
كتابخانه دل آباد
ازادی
جمعيت انقلابي زنان افغانستان
کابل پرس
افغا
افغان پیپر
بانک معلوماتی هزاره
صدای مردم
روزنه
روزگاران
افغان لینکستان
 افغا نستان رو
خبر گزاري نووستي